SVARBU!

Teisingas akumuliatorių, alyvos atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius.

Informuojame, kad panaudota alyva bei senuose akumuliatoriuose esančios pavojingos medžiagos, kenkia aplinkai ir sveikatai. Pavojingų atliekų šalinimas kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuotas teisės aktų.

Atsižvelgiant į tai, visus vartotojus skatiname priduoti nebenaudojamus įrankių akumuliatorius bei panaudotą įrankių alyvą į „Vector“ ir Ko UAB prekybos vietas:  Kaune – R. Kalantos g. 66 (tel.: 37 370416). Šios atliekos iš vartotojų surenkamos perdirbimui nemokamai.

Vietas, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei kam ir kokiais būdais šias atliekas atiduoti galite rasti paspaudę ant žemiau esančio informacinio skydelio: